Behov for styremedlemmer i Egge IL

Det er behov for flere personer som ønsker å involvere seg i «styre og stell» i Egge IL. Vi i valgkomiteen ønsker forslag på personer som kan tenkes å gjøre […]

Stem på laget mitt

HUSK Å STEM PÅ EGGE IL LAGENE. SISTE MULIGHET TIL Å STEMME ER I DAG OG I MORGEN TIDLIG FØR 09.00. STEM BEGGE DAGENE! https://nte.no/laget-mitt/midtre-trondelag/votering

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Egge IL. 26. juni 2019 kl. 20.00.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Egge IL. Sted: Klubbhuset Egge IL, 26. juni 2019 kl. 20.00. Saksliste: 1. Godkjenne stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen. 3. Valg av dirigent, referent og […]

Innkalling til fortsettende Årsmøte 2018

Egge IL innkaller herved til fortsettende Årsmøte for 2018, onsdag 26.juni kl.19:00 i klubbhuset til Egge IL. Her er link til forslag på valg: Valg fortsettende årsmøte 2018 Vi vil […]

Trekning Påskelotteri 2019

Da er påskelotteriet for 2019 trukket. Følgende nummer har vunnet: 10 stk gavekort fra Malmo Sport à kr 500,- til følgende nummer: 1591 – 915 – 1780 – 1090 – […]

Angående årsmøte 2018 i Egge IL

Hei! Årsmøte for 2018 ble ikke fullført på grunn av mangler på valgliste. Sak 10 Valg gjenstår for å få fullført Årsmøte. Så snart valgliste er komplett vil det bli […]

Årsmøte Egge IL

SAKSLISTE: 01.Godkjenning av stemmeberettigede. 02.Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. 03.Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen. 04.Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger. 05.Behandle idrettslagets regnskap i […]

Vil du bidra til å videreutvikle Egge IL

Det nærmer seg årsmøte i Egge IL, og det er behov for flere medlemmer til Egge IL sitt hovedstyre. Hovedstyret har det overordnede ansvaret for klubben, og en sentral oppfølgings- […]

Årsmøte Egge IL avholdes 25.mars 2019

Årsmøte 2018 i Egge IL avholdes mandag 25.mars 2019 kl.19:00 i klubbhuset. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste […]

Les flere nyheter i nyhetsarkivet