Egge IL med unikt tilbud

Egge IL har inngått et samarbeid med Enjoy bonusguiden om salg av fordelskort. De som kjøper kortet sparer penger på shopping, mens Egge tjener penger på å selge kortene!

Enjoy er en fordelsguide som gir gode rabatter på shopping, kulturtilbud, tjenester og restauranter i vårt nærområde. (Foruten Steinkjer gjelder kortet blant annet i Trondheim og Levanger).  Ved å bruke guiden sparer man inn betraktelig mer enn hva guiden koster. Man får rabatter i en rekke ulike forretninger, restauratanter, hoteller osv.

Dugnad for Egge
Egge har valgt å inngå avtale med Enjoy om salg av fordelskortene som et dugnadstiltak. Dugnaden gir laget en god inntekt. Dette bidrar til at vi kan ha lavere aktivitetsavgifter for våre utøvere.

Alle må bidra
De fleste aktive medlemmene i Egge il må selge 3 stk. guider, men det er flott hvis du kan selge flere! Dette blir gjort på den måten at de som er aktuelle for denne dugnaden får tilsendt tre guider for salg, samt en faktura for de tre guidene. Denne fakturaen må betales av medlem/foresatte.

Av erfaring vet vi at dette er noe mange foreldre må bidra til å selge, men vi tror guidene er enkle å selge til venner, familie og kollegaer. Dette på grunn av alle fordelene som er innbakt i kortet. (De yngste medlemmene i Egge il blir ikke pålagt salg av fordelskort)

Mer info kommer
Medlemmene av Egge il som er aktuelle for denne dugnadsinnsatsen vil få informasjon og guider for salg, om ikke så veldig lang tid. Gjennom klubben koster guiden 250 kr og er gyldig fra01.des 2012 til 01.des 2013.

Vi håper på god oppslutning om dugnaden og på forhånd takk for innsatsen!