Ingen allidrett Onsdag 12.02 eller 26.02

Pga at gymsalen på skolen er opptatt så blir det ingen allidrett disse dagene.

 

Øyvind