Den flittige bi

Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover, to lag. Utstyr: Baller, erteposer og lignende.

Vi lager en ring i midten av salen. Det ene laget er i ringen, og prøver å tømme den for utstyr. De andre er flittige bier. De henter en og en ball etc., og bringer dem tilbake til ringen.

Gris

Antall deltakere: Fra 2 personer og oppover. Utstyr: 1 ball.

Deltakerne stiller seg i ring, og kaster ballen mellom seg. Man kan kaste ballen til hvem man vil. Det er også lov å lure de andre litt, slik at overraskelsen over å får ballen gjør sitt til at de mister den. Den av spillerne som mister ballen, får tildelt en bokstav. Første bokstav er G, deretter følger R, så en I og til slutt en S. Etter hvert som spillerne får GRIS, må de gå ut av spillet. Den som står igjen til slutt, uten å ha fått GRIS, er vinner.

Alternativ: Man kan på forhånd bestemme at ballen skal tas imot med venstre hånd, at man skal nikke ballen til hverandre eller at spillerne må snurre rundt, før de tar imot ballen.

Kanonball

–  Deltakerne deles i to lag.

–  Det brukes en myk ball, og lagene skal skyte på hverandres deltakere.

–  Den som blir truffet går til et lite område bak motstandernes lag.

–  Dersom ballen kommer ut til dette område, kan den «døde» skyte seg fri, hvis han klarer å treffe en av motstanderne.

Kaste egg

–  Deltakerne står på rekke bak hverandre.

–  Førstemann kaster ballen mot veggen og hopper over den med bena ut til siden når den spretter i bakken.

–  Den som står bak, fanger ballen og gjentar på samme måte. Slik fortsettes det.

–  Hvis man ikke klarer å fange ballen, eller hoppe over, får man ett «egg».

–  Hvis man får 3 egg må man stille seg med ryggen inntil veggen.

–  Nestemann skal da prøve å treffe vedkommende med ballen, mens den ved veggen skal prøve å unngå å bli truffet.

–  Blir man truffet er man «ute», dersom han klarer å unngå å bli truffet, er det tilbake i rekka igjen med 0 egg.

Stå-ball

Antall deltakere: Fra 3 personer og oppover. Utstyr: 1 ball.

Tegn opp en halvsirkel, som rommer alle barna foran en vegg. Alle deltakerne samler seg i halvsirkelen, og velger en til å kaste ballen. Med det samme han kaster ballen i veggen, stormer de andre deltakerne avsted. Så snart kasteren får tak i ballen igjen, roper han «Ståball!» Alle må da stanse, og stå urørlig. Kasteren skal nå fra halvsirkelen prøve å brenne en eller annen, ved å kaste ballen på vedkommende. Treffer han, blir denne kaster og en ny omgang begynner. Treffer han ikke, må han kaste ballen mot veggen på ny, mens de andre løper rundt inntil det ropes «Ståball!» igjen.

Variant 1: Tegn en stor ring på bakken. Rundt ringen tegnes det en liten ring til hver deltaker. Alle stiller seg så i hver sin ring, og får tildelt hvert sitt dyrenavn. En blir valgt ut til å kaste først. Han står da i sin ring, og spretter ballen inn i den store ringen, samtidig som han roper et dyrenavn, f.eks. «Esel!». Eselet skal da løpe frem, fange ballen og rope «Ståball!» De andre skal da helst ha kommet seg litt på avstand, før eselet forsøker å brenne en eller annen. Lykkes dette, er det hans tur til å fortsette

Variant 2: Deltakerne står i en ring, og kasteren spretter ballen hardt i bakken, slik at den går høyt i luften. Samtidig roper han navnet på en av de andre. Denne personen skal nå forsøke å ta ballen når den kommer ned igjen. Mislykkes dette, må han gå ut og den første kasteren fortsetter. Den som blir igjen til slutt har vunnet.