Grøten koker

– Alle sitter i ring på hver sine stoler

– En velges til å stå i midten, og skal si «Grøten koker….»

– Ingen rører seg før den i midten plutselig sier «Grøten koker over».

– Da springer alle fra plassene sine og må finne en annen stol.

– Den som står skal også finne en stol

– Den som står igjen uten stol skal så stå i midten.

Potetløp

– Lag en startlinje og en mållinje.

– Deltakerne står ved startlinja på rekke med en potet på en skje i den ene hånda, og den andre på ryggen.

– Dersom man mister poteten plukkes den opp igjen.

– Det er om å gjøre å komme først til mål og tilbake.

Putelek

– Spre puter rundt på gulvet.

– En må ha ansvar for musikk. Når musikk spilles går/danser barna rundt på gulvet.

– Når musikken stopper må alle opp på en pute uten at noe av kroppen er i kontakt med gulvet.

– Etter hver runde, tas en pute bort. Den som ikke får satt seg, er «ute».