Edderkopper og fluer

-Ett barn velges til å være edderkopp – barnet løper rundt og sier: «Jeg trenger fluer til nettet mitt», og prøver å fange så mange som mulige av de andre, som er fluer.   -Når en flue er fanget, må den stå stille med bena fra hverandre.   -En fanget flue kan bli befridd av en som ikke er fanget, ved at denne krabber mellom bena til den fangede.   -Leken varer til man ikke gidder mer. Man kan bytte på å være edderkopp etter en stund.

Fargeleken

Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

Alle elevene står på kortsiden. En elev er valgt ut til å stå i midten. Hun sier for eksempel: ”Alle som har gult på seg må ut!”. De forsøker å løpe over til den andre siden uten å bli tatt. Dersom de blir tatt, må de være med på å ta i neste omgang.

Haien kommer

Antall deltakere: Fra 9 personer og oppover. Utstyr: Hvert sitt hjørne i en gymsal eller oppmerkede steder ute.

Klassen deles inn i fire grupper; torsk, sei, makrell, flyndre og en hai. Fiskeslagene skal stå i hvert sitt hjørne (eller på et oppmerket sted), mens haien er i midten. Læreren utkommanderer ett og ett fiskeslag (eks. ”All torsk kom ut og svøm” eller ”All torsk skal komme frem”). Fiskeslagene skal så svømme/løpe i sirkel rundt haien, helt til læreren sier: ”Haien kommer!” Fiskeslagene må da finne tilbake til sitt hjørne, før haien tar dem. De som fanges, skal være haier sammen med den opprinnelige haien.

Hauk og due

Antall deltakere: Fra 6-7 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

En person er hauk, en er duemor og resten er duer. Hauken står i midten, duemor på den ene siden og duene på den andre siden. Duemor roper: ”Alle mine duer kom hjem og spis!” Duene svarer: ”Vi tør ikke for hauken tar oss”. Duemor: ”Kom likevel!” Duene løper til den andre siden. De som blir tatt, blir hauker.

Alternativ: En hauk og resten duer. Det er om å gjøre å komme seg over til den andre siden av salen/banen. De som blir tatt, fortsetter som duer.

Her kommer vi

Antall deltakere: Fra 8-10 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

Del klassen i to grupper. Den ene gruppen bestemmer seg for et dyr de skal dramatisere. Den andre gruppen står 10-20 meter unna på en rekke. Dramagruppen beveger seg mot den andre gruppen, mens de sier: ”Her kommer vi, kan du gjette hva vi er?” (Setningen gjentas flere ganger.) Da dramagruppen kommer frem til den andre gruppen, stiller de seg på rekke og begynner å dramatisere det bestemte dyret. Når gruppen har gjetter riktig dyr, svarer dramagruppen : ”Ja!”, og løper hjem. Den andre gruppen forsøker å fange noen fra dramagruppen. Bytt rolle neste gang.

Alternativ: Ulike ting kan dramatiseres, for eksempel et yrke eller en kjent person.

Hund og hare

Antall deltakere: Fra 4-5 personer og oppover. Utstyr: Ulike gymsalapparater.

Man tar frem mange forskjellige apparater og knytter disse sammen, slik at det går an å gå fra apparat til apparat. En person skal være hund, mens de andre er harer. Det er om å gjøre å fange alle harene. MEN det er ikke lov å trå på gulvet. Finn frem til regler som gjør leken mer aktiv for alle!

Kari og Knut (siste par ut)

Antall deltakere: Fra 7 personer og oppover (oddetall). Utstyr: Ingen.

Elevene står parvis sammen etter hverandre. En elev står alene helt foran. Eleven som står alene roper: ”Kari og Knut, siste par ut kaffekrutt!” Det bakerste paret skal løpe ut til hver sin side og prøve å finne igjen hverandre helt foran, uten å bli tatt av den som står alene. Dersom en blir tatt, er det hans tur til å stå alene framme. Deretter fortsetter leken som tidligere beskrevet.

Nappe hale 

Antall deltakere: Fra 6-7 personer og oppover. Utstyr: Ett bånd til hver deltaker.

Hver elev får hver sitt bånd, som blir festet bak i buksestrikken. Det er om å gjøre å samle så mange bånd som mulig, i løpet av et bestemt tidsrom. Båndene henges rundt halsen etter hvert som man får flere, men en må alltid ha ett bånd bak.

Ormen lange

Antall deltakere: Fra 10 personer og oppover. Utstyr: Ingen

Lag rekker på ca. ti personer. Hodet skal forsøke å fange halen. Start leken med å si: ”Ormen lange, ormen lange, hodet skal nå halen fange!”

Rev og gås

Antall deltakere: 6-8 personer. Utstyr: ingen.

En er rev, en er gåsemor med alle gåsungene på slep. Disse holder om livet på hverandre, og danner en rekke med gåsemor i spissen. Reven prøver å fange den bakerste gåsungen, mens gåsemor og alle gåsungene prøver å forhindre dette. Når reven har fanget gåsungen, byttes rollene. Reven blir gåsemor, og gåsungen blir rev. Leken er ganske utmattende for den som er rev, slik at rollene bør byttes selv om reven ikke klarer å fange gåsungen.

Snipp og Snapp

Antall deltakere: Fra 6-8 personer og oppover (parttall). Utstyr: Ingen.

Klassen deles i to grupper. Den ene gruppen er Snipp, mens den andre er Snapp. Snippene og Snappene setter seg (legger seg, står) med ryggen mot hverandre langs en midtlinje. Når læreren roper: ”Snipp!”, skal Snippene løpe alt de kan til veggen (eller en strek), før Snappene fanger dem. Roper læreren Snapp, skal Snippene fange Snappene. Roper lærerer Snute, skal alle sitte helt rolig.