Hvem er borte?

Antall deltakere: Fra 8-10 personer og oppover. Utstyr: Musikk og 1 teppe/laken.

Elevene er spredd rundt i rommet. I det samme musikken høres, skal de danse og hoppe omkring. Plutselig stopper musikken, og alle kaster seg ned på gulvet, og lukker igjen øynene. NB! Ikke lov å titte! Læreren legger ett teppe, laken eller lignende over en av elevene. Deretter er det om å gjøre å finne ut hvem som mangler!

Kongen befaler / Fargekongen

Antall deltakere: Fra 4 deltakere og oppover. Utstyr: Ingen.

En er konge. Resten av barna stiller seg bak en strek. Før leken settes i gang, må deltakerne bli enige om hvilke dyreskritt og lengder de opererer med, og hvordan de utføres. Dyreskrittene kan være:

Museskritt = en fotlengde.

Elefantskritt = så langt som man kan strekke seg.

Harehopp = hoppe forover med begge bena osv.

Kongen står hele tiden med ryggen til de andre, mens de står på linje bak streken. Kongen sier for eksempel: ”Den som har noe rødt på seg går to museskritt frem.” Alle som har noe rødt på seg, går da to skritt frem. Slik fortsetter leken med alle farger og dyreskritt. Den som kommer først frem til kongen og tatt han på skulderen, får være konge neste gang.

Lede ringen

Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

Alle elevene står i ring. En elev snur seg, mens de andre avtaler hvem som skal starte Maskineriet (bevegelsen). Alle skal gjøre de samme bevegelsene, men det er samme person som forandrer bevegelsene hele tiden. Den personen som måtte snu seg, skal forsøke å oppdage hvem som leder bevegelsene. Når lederen blir oppdaget, skal han i neste omgang bli observatør.

Rødt lys

Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

En person står vendt mot veggen. Resten av elevene står et stykke bak, på en linje. Den som står ved veggen skal telle til ti, før han snur seg (eller bare snur seg plutselig). Mens telleren har ryggen til, kan deltakerne løpe fremover. Når telleren snur seg, må alle stå helt stille. Den som rører på seg, må gå helt tilbake til utgangspunktet. Målet er å komme seg helt over, og rope: ”Rødt lys!” uten å bli sett. Den som klarer dette, skal stå neste gang.

Trafikklyset

Antall deltakere: Fra 4-5 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

Elevene står midt i gymsalen, på en lang rekke. Ansiktene er vendt mot læreren, som står rett overfor dem. Hvis læreren roper ”rødt”, springer elevene til veggen på venstre side og ved ”grønt” til høyre side. Roper læreren gult, tar elevene to spretthopp.

Alternativ: På litt eldre elever, kan for eksempel læreren rope rødt, og selv løpe til høyre og lignende. Dersom man gjør noe feil, kan straff som for eksempel 5 sit-ups eller armhevinger være er virkemiddel.

Værleken

Antall deltakere: Fra 8-10 personer og oppover. Utstyr: En gymsal, med eventuelt ribbevegger.

Barna løper enten rundt i salen, eller står på linje bak læreren. Læreren bestemmer at for eksempel ribbevegg betyr FLOM, gulv er JORDSKJELV, høyre vegg er SOL og venstre vegg er REGN. Barna løper rundt i salen, og når læreren roper FLOM, må barna skyndte seg opp i ribbeveggen. Sistemann er ute av leken. Slik fortsetter leken; når læreren roper et væruttrykk, og barna på huske hva væruttrykkene medfører.