3-mann i vinden

Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover (parttall). Utstyr: Ingen.

Gå sammen to og to. Ett av parene splittes. Den ene skal fange den andre. Den som skal fanges, kan plassere seg som tredjemann ved siden av et annet par. Da er vedkommende fri. Den personen som står ytterst på den andre siden, må springe og forsøke å unngå å bli tatt. Dersom en blir tatt, overtar hun/han sisten og leken fortsetter på samme måte.

Apparatsisten

Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover. Utstyr: Ulike ”gymsalapparater”.

Plasser mange apparater rundt i salen. Apparatene fungerer som fristed. Man må oppholde seg med hele kroppen på apparatet. Det kan aldri være mer enn tre elever på samme apparat. Antallet elever som har sisten kan variere alt etter tallet på deltakende barn. NB! Sett ut et slikt antall apparater, at det alltid må bli noen som ikke har noe ledig apparat å gå til.

Doktorsisten

Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

Den personen som har fått sisten, gir fra seg sisten ved å ta på en annen person. Der på kroppen vedkommende berører, må personen holde mens han jakter på en ny, som skal få sisten.

Hoppe bukk-sisten 1

Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

De som ikke har sisten, har fristeder i form av å hoppe opp på ryggen til en annen. Når man står i denne posisjonen, kan man ikke bli sistet.

Hoppe bukk-sisten 2

Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

En eller flere har sisten. De som blir tatt, må sette seg ned på huk med hodet bøyd fremover. De som frir kan befri de elevene som er blitt tatt ved å hoppe bukk over dem. Når de hopper bukk kan de heller ikke bli sistet

Kjedesisten (Vil du være med så heng på)

Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

En elev bli plukket ut til å ha sisten. Han skal fange en annen person, da blir de to. Etter hvert som noen blir tatt, holder de hverandre i hendene. Disse to fanger en til osv. Det er kun de ytterste på rekka som kan fange.

Nese og tå-sisten

Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

En eller flere har sisten, og skal ta de andre. I stedet for å ha fristed, må deltakerne holde i nesen med høyre hånd og stortåa med venstre. Hver deltaker kan bare fri seg fire ganger i hver omgang.

Nordavind og Sønnavind

Antall deltakere: Fra 8 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

En elev er Sønnavind og to elever er Nordavind. De som er Nordavind har som oppgave å stivfryse så mange som mulig, ved å berøre dem med hånden. Den som er Sønnavind skal befri de stivfrosne, ved å gi dem et slag med hånden og si ”fri”.

Ringsisten

Antall deltakere: Fra 6-7 personer og oppover. Utstyr: Dekke av asfalt eller sand, eventuelt kritt.

Tegn opp fem ringer. Det er viktig med god avstand mellom ringene. Den som har sisten roper ”Kom ut!”, og alle må da springe til en ny ring. Den som blir tatt utenfor ringene, har sisten neste gang.

Stiv heks

Antall deltakere: Fra 6-7 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

En eller flere har sisten. Når man blir tatt, må man stille seg med spredte ben. Man blir fri ved at en annen kryper mellom bena.

Streksisten

Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover. Utstyr: Streker på et gymsalgulv eller opptegna ute.

En har sisten og skal prøve å gi den fra seg. Det er bare lov å følge strekene i gymsalen (evt. ute).

Sykehussisten

Antall deltakere: Fra 10 personer og oppover. Utstyr: Tjukkas.

De som blir tatt må legge seg ned på ryggen. For at de skal bli friske må fire, som fra før er friske, frakte pasienten til sykehuset. De tar da tak i den sykes armer og ben, og frakter han til sykehuset. Det er ikke lov til å ta ambulansepersonell. Sykehuset er tjukkasen, som blir lagt i det ene hjørnet av gymsalen

Trebenssisten

Antall deltakere: Fra 8 personer og oppover. Utstyr: Tau.

Bind bena sammen to og to. Disse to må samarbeide hele tiden. Ett par starter med sisten. Når de klarer å ta et annet par, overtar dette paret sisten.

Troll og stein

Antall deltakere: Fra 10 personer og oppover. Utstyr: Ingen.

La to eller tre av elevene være troll, som skal prøve å fange de andre. Den som blir tatt, krøller seg sammen til en liten stein. De andre elevene kan befri steinene, ved å hoppe over dem.

Alternativ: Hvis ikke andre befrir deg, kan du befri deg selv ved å gjøre 5 armbøyninger eller 5 sit-ups o.l.