Årsmøte Egge IL avholdes 22.mars 2018

Årsmøte 2017

i Egge IL avholdes torsdag 22.mars 2018 kl.19:00 i klubbhuset.

Sakliste:

01. Godkjenning av stemmeberettigede.
02. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.
03. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
04. Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger.
05. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
06. Behandle forslag og saker.
07. Fastsette medlemskontingent.
08. Vedta idrettslagets budsjett.
09. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Valg.

Styret