Vil du bidra til å videreutvikle Egge IL

Det nærmer seg årsmøte i Egge IL, og det er behov for flere medlemmer til Egge IL sitt hovedstyre.

Hovedstyret har det overordnede ansvaret for klubben, og en sentral oppfølgings- og støttefunksjon til de enkelte lagene (fotball, håndball og allidrett). Hovedstyret står sentralt i utviklingen av klubben. Klubben er nøkternt og godt drevet. Et styreverv kan være en god anledning til å bidra både for de som allerede er engasjert med andre oppgaver i klubben, men også for de som ikke ønsker trener- eller laglederoppgaver – men kan tenke seg å involveres på andre måter.

Valgkomiteen ønsker gode «navn på blokken» så snart som mulig. Dersom man har forslag til noen som kan passe til oppgaven, eller selv kan tenke seg et styreverv, ber vi om at dette formidles til
• Kyrre Lønnum (epost: [email protected], tlf 930 90 451)
• Charlotte Guin (epost: [email protected], tlf 980 55 751),
• Jan Einar Lundereng (epost: [email protected], tlf 996 09 896)

Frist for forslag er 22. februar 2019. Dere må gjerne ha lav terskel for å forslå personer man mener kan passe til oppgaven! Vi i valgkomiteen kontakter aktuelle kandidater for nærmere informasjon og avklaringer. Ta kontakt med en av oss i valgkomiteen dersom det er ønskelig med mer informasjon, eller noe er uklart. Vi ber om at trener/lagleder deler dette innlegget på det enkelte lags facebookside (eller annen kommunikasjonskanal), slik at flest mulig får anledning til å foreslå personer man mener passer.

-Valgkomiteen (Charlotte, Jan Einar og Kyrre)