Årsmøte Egge IL

SAKSLISTE:

01.Godkjenning av stemmeberettigede.

02.Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

03.Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

04.Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger.

05.Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

06.Behandle forslag og saker.

1.Forslag til vedtektsendring: Fotballgruppa skal avholde eget årsmøte i perioden 01. Oktober – 01. Desember årlig.
På årsmøtet velges Styre, Sportslig utvalg og øvrige komiteer og utvalg for kommende sesong.
2.Retningslinjer for varsling i Egge IL
3.Tilgang til dokumenter i Egge IL
4.Utarbeide en ny visjon for Egge IL

07.Fastsette medlemskontingent.

Forslag:

Familie kr. 400,-
Enkeltmedlem kr. 250,-
Støttemedlem kr. 250,-


08.Vedta idrettslagets budsjett.


09.Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10.Valg.