Angående årsmøte 2018 i Egge IL

Hei!

Årsmøte for 2018 ble ikke fullført på grunn av mangler på valgliste. Sak 10 Valg gjenstår for å få fullført Årsmøte. Så snart valgliste er komplett vil det bli innkalt til fortsettende årsmøte. Styret