Behov for styremedlemmer i Egge IL

Det er behov for flere personer som ønsker å involvere seg i «styre og stell» i Egge IL. Vi i valgkomiteen ønsker forslag på personer som kan tenkes å gjøre en innsats for hovedstyret, fotballgruppen, håndballgruppen eller allidrettgruppen: Ta kontakt med
– Kyrre Lønnum (tlf 930 90 451, epost: [email protected]),
– Charlotte Guni (tlf. 980 55 751, epost: [email protected]), eller
– Jan Einar Lundereng (tlf 996 09 896, epost: [email protected])
dersom du selv kan tenke deg å engasjere seg, eller har forslag til andre som kan passe til slike verv.
Arbeid i styrene innebærer en mulighet til å påvirke utviklingen av klubben, og bidra til et aktivt nærmiljø for barna i Egge.

Hovedstyret består av følgende personer og roller:
Bjørn Kristina Feragen (leder) – på valg (tar ikke gjenvalg)
Jan Bolle (Nestleder) – på valg (tar ikke gjenvalg)
Christian Stav (kasserer) – på valg (tar ikke gjenvalg)
Anita Ulstad – på valg (tar ikke gjenvalg)
Espen Lunnan (styremedlem)– ikke på valg
Eirin Loung (styremedlem) – ikke på valg
Bertil Smalås (styremedlem, leder fotballgruppa) – ikke på valg
Leder av håndballgruppen

Styret i fotballgruppen består av følgende personer:
Bertil Smalås (Leder) – ikke på valg
Hanne Lysberg – ikke på valg
Tone Halseth – ikke på valg
Bjørn Erik Øverlid – på valg
Elisabeth Myre – på valg
Marte Egge – på valg
Thomas Rannem – på valg
Rune Morten Vannebo – på valg

Styret i håndballgruppa består i dag av følgende personer:
Kent Andre Aalberg Mjøsund (leder) – på valg
Tove Karin Nilsen (ikke på valg)
Katrine Kveli (ikke på valg)
Jelena Prestmo Strand (på valg)
Johanne Skjelvenes (på valg)

Flere personer står oppført i styrene uten at de tidligere er valgt inn av årsmøtet, ettersom de har kommet til i inneværende år etter at innvalgte styremedlemmer har trukket seg i valgperioden. Siden de formelt må velges inn står de oppført som «på valg».
Av hensyn til arbeidet frem mot årsmøtet, ber vi om at aktuelle personer tar kontakt med – eller formidles til – oss i valgkomiteen så raskt som mulig, og senest innen 1. mars.

For mer informasjon om de ulike styrene i Egge IL og hvordan valgprosessen fungerer, se eggeil.no.
Kyrre Lønnum, Charlotte Guin og Jan Einar Lundereng