Årsmøte utsettes

På bakgrunn av anbefalinger rundt det å ikke samle større grupper med personer utsettes Årsmøte inntil videre.
Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.