Årsmøte Egge IL sakliste

Sakliste til Årsmøte i Egge IL 16.juni kl.19:00

01. Godkjenning av stemmeberettigede.

02. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.

03. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

04. Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsmeldinger.

05. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

06. Behandle innkomne forslag og saker.
-Skifte av kunstgressdekke.

07. Fastsette medlemskontingent.
 -Forslag: Familie kr. 400,-
Enkeltmedlem kr. 250,-
Støttemedlem kr. 250,-
Treningsavgifter fastsettes av gruppene.

08. Vedta idrettslagets budsjett.

09. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg.

Saksliste årsmøte 2019 Egge IL

Årsmelding Egge IL 2019

Årsmelding Allidrett

Årsmelding Fotballgruppa 2019

Årsmelding Håndballgruppa 2019

Revisors beretning for 2019

Årsregnskap 2019

Saksfremlegg årsmøte 2020 – Skifte av kunstgress SMN Arena Egge. Versjon 04.06.2020

Tilstandsvurdering kunstgressbane 28.05.2019

Søknad kommunal garanti 26.05.2020

Budsjett Egge IL 2020 utsendt til årsmøtet 07062020

Sak til årsmøte i Egge IL 2020 Valg