INNKALLING TIL ÅRSMØTE I EGGE IL 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Egge IL. Årsmøtet avholdes 24.mars kl.19:00, klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 3.mars 2021 på e-post til leder: [email protected].  Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside: www.eggeil.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Egge IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Egge IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Egge ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Espen Solheim kontaktes på telefon: 41333236 eller e-post: [email protected].

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret