Behov for styremedlemmer i Egge IL

Det er behov for flere personer som ønsker å involvere seg i «styre og stell» i Egge IL. Vi i valgkomiteen ønsker forslag på personer som kan tenkes å gjøre en innsats som styremedlemmer for hovedstyret, fotballgruppen, håndballgruppen eller allidrettgruppen: Ta kontakt med

 

– Kyrre Lønnum (tlf 930 90 451, epost: [email protected]),

– Charlotte Guni (tlf. 980 55 751, epost: [email protected]), eller

– Jan Einar Lundereng (tlf 996 09 896, epost: [email protected])

dersom du selv kan tenke deg å engasjere seg, eller har forslag til andre som kan passe til slike verv.

 

Av hensyn til arbeidet frem mot årsmøtet, ber vi om at aktuelle personer tar kontakt med – eller formidles til – oss i valgkomiteen så raskt som mulig, og senest innen 1. mars.»