Foreldremøte torsdag 25.04.13

Ny sesong står for døren!

Vi starter opp med foreldremøte på klubbhuset 25.4 kl.20:00.

Det blir info om fotballåret, cuper, organisering

og eventuelt saker som dere ønsker å ta opp.

Vi ønsker at alle barna blir representert med minst 1 forelder/foresatt.

Velkommen! 😀