Sesongen 2016: Referat fra foreldremøte 30.3.2016

REFERAT FRA FORELDREMØTE 30.03.2016

Tilstede: mor Ømjer, far Astri, mor og far Siren, far Malene, far Lotte, mor og far Ida, far Olivia, far Ane BF, far Matilde, far Nathalie, mor Eline, mor Tuva HL, mor Ane HC, mor Nanna, far Lea, mor Elea, far Marlin.

Møteleder: Thomas
Referent : Siv

1. Info Storsjøcup
Det er hittil påmeldt 14 spillere, påmeldingsfristen er satt til 22.04 og betalingsfristen 29.04. Flaskeinnsamlingen har vært meget inntektsbringende og deler av dette blir brukt til å betale A-kort til Terje og Geir Morten, som blir med jentene til måltidene . Det ble også foreslått at det også finansierer en sosialkveld med mat, frukt og kveldsmat under cupen.

Egge 05 har blitt forespurt om å hjelpe Egge 04 med spillere under cupen, det er snakk om 2-4 stykker. Foreldre og trenere samsnakkes om hvem som har mulighet til å bidra. Det er planlagt å ha noen fellestreninger sammen, slik at jentene blir bedre kjent. Geir Morten eller Svein Gunnar blir med på de kampene som skal spilles for Egge 04.

De som kommer med campingvogn må melde inn dette, kommer tilbake med dette senere når vi vet mere. De som har erfaring fra cupen fra tidligere anbefaler å ha rikelig med skjøteledning med seg, og at første mann til mølla prinsippet gjelder ang. plass.
Festivaltoalett blir satt ut på området på fredag, dusj og toalett blir tilgjengelig mandag. Jentene skal ligge på skolen, maks tillatt bredde på madrass er 90 cm.

2. Treningstider
I april vil treningen foregå på søndager på kunstgressbanen fra kl. 15.30 til 17.00. Terje skal undersøke muligheten for å få til en ekstra trening på onsdager, enten inne eller ute slik at jentene har mulighet til å komme i gang med samspillet, kort tid til første kamp som er allerede 19.04.

Fra mai er treningstidene mandag og torsdag kl. 18-19.30 på gressbanen.

Det er ønskelig at fravær meldes her på facebook gruppa for trening og kamp i god tid. Det er ikke nødvending å skrive at dere kommer, bare skriv når det ikke er anledning å komme.

Anbefaler å laste ned appen: min fotball, søk der opp laget så får dere en oversikt over alle kampene som kommer (terminlisten).

Det ble informert om 7’er fotball, største endringen der er banen. Banestørrelse er 50 x 30 m (tidligere 20 x 30), spilletid pr omgang er 30 min. Basisformasjonen som er tenkt er 2-2-2, alternativt 3-2-1 dette må prøves frem. Det har tidligere vært kommentert at ikke stoppeklokke har vært brukt for å få lik spilletid på kampene, dette er noe trenerne er obs på og sier at dette jevner seg ut i løpet av sesongen. Vi ønsker at det skal være lav terskel for å komme med tilbakemeldinger til trenere evt. lagledere hvis noe skulle være uklart (ris/ros).

Lagene er satt opp likedan som i fjor (pluss det er kommet til nye, som er fordelt) Thomas legger ut laglisten på denne siden.

Lag 1 Terje (hovedtrener) og Thomas
Lag 2 Geir Morten (hovedtrener) og Svein Gunnar.

3. Bekledning
Det blir kjøpt vindjakker til jentene, disse koster i utgangspunktet kr 650 + kostnader med trykking av logoer.
Det er bestemt at egenandelen ved kjøp av disse blir 300,-

Det må skaffes to nye drakter til de nye. Anbefaler å sjekke om skjortene fortsatt passer, eller om det må bestilles nye.

Det ble nevnt at enkelte opplevde at de nye fotballsokkene ble rosa ved vask, dette er vist nok en feil fra produsenten. Ta med sokkene til Malmo for refusjon.

Anbefales også å ha et ekstra par leggbeskyttere liggende i fotballbagen, ikke tillatt å spille uten.

4. eventuelt

Jentene er påmeldt til NTE-cup (juni) og Storsjøcup, det er det som er planlagt, så får vi se om det dukker opp noen alternativer til høsten.

Siv setter opp kaffe/kakeliste for kommende hjemmekamper, disse blir presenter på denne siden.

Det ble besluttet at kakerester ikke skal gis bort til spillerne etter kampen, skal de ha må det kjøpes.

IMG_1160

IMG_1160

Thomas, 31.3.2016