«Aktiv rekruttering til deltakelse i idrett fra 8 -12 år og oppover». Mandag 13.02 kl. 1900

 Mandag 13. februar d.å.  kommer Stig Inge Bjørnebye til Steinkjer for å holde foredrag over det viktige emnet «Aktiv rekruttering til deltakelse i idrett fra 8 -12 år og oppover».

Det er lagt opp til spørsmål og idemyldring fra salen etter Stig Inge sitt foredrag.

 Målgruppen for foredraget er samtlige idrettslag/ idrettsklubber  i Steinkjer kommune. Møtet starter kl. 19.00 og varer til kl. 21.00.

 Steinkjer Idrettsråd har temaet «Aktiv rekruttering til deltakelse i idrett fra 8 -12 år og oppover» som ett av 6 viktige satsingsområder for idretten i Steinkjer perioden 2016 – 2019.

Det vises i denne forbindelse også til det utarbeidete idrettspolitiske handlingsprogrammet for Steinkjer kommune 2016 – 2019, jfr. vedlegg  Handlingsplan.   

Arrangementet f.k. mandag skjer i et samarbeid mellom Steinkjer Idrettsråd og Steinkjer kommune.  

Jeg viser i tillegg til følgende link  til  www.steinkjeridrettsråd.no om mandagens møte. Her bes det om at den som skal delta melder seg på møtet via en påmeldingslink.

NB! Premier for rekrutteringstiltak vil bli trukket mellom idrettslagene som stiller på møtet (3 x kr. 5000,-), se også annonsering i Trønder-Avisa og SteinkjerAvisa.