Omorganisering barne- og ungdomsfotballen

Egge IL Fotball tar grep for å heve kvaliteten i treningshverdagen. Styret har vedtatt å slå sammen G9 med G10, G11 med G12 og G13 med G14. Dette gir større treningsgrupper, som igjen gjør det enklere å få tilpasset treningsinnholdet til den enkelte spiller.  Hver treningsgruppe vil ha en hovedtrener, med ansvar å planlegge og koordinere aktiviteten i trenerteamet i henhold til klubbens sportsplan. For å styrke apparatet rundt trenere og lagledere vil hver treningsgruppe få tildelt en mentor. Mentor sin oppgave blir å støtte, veilede og pushe støtteapparatet.  I barnefotballen vil kamplagene følge aldersgruppen, sammensatt i henhold til fotballforbundets barneidrettsregler. For gruppen 13 og 14 år vil lagene i større grad samsvare med den interne inndelingen av treningsgruppen. Med dette grepet ønsker fotballgruppen å
– gi alle spillerne utfordringer på trening tilpasset eget nivå
– heve treningskvaliteten for alle
– utvikle trenerne ytterligere
– tilby bedre veiledning og støtte til lagene