FOTBALLSESONGEN 2018

Høyere treningsavgift og større dugnadsinnsats mv.

Vinteren er fortsatt over oss, men forberedelsene til en ny fotballsesong er for lengst i gang. Sesongen har også startet for G16, som møtte noen av Norges beste G16-spillere forrige helg. Det lå lenge an til å bli en gedigen cup-bombe, men overmakten ble dessverre for stor.

Idrettslaget har planer om ny kunstgressbane og har gjennomført en markedsundersøkelse blant foresatte vedrørende finansiering. 181 stk. deltok.Ca. 2/3 ønsker en heving av treningsavgiften i størrelsesorden kr. 100 – 300 i stedet for mer dugnadsarbeid. 1/3 ønsket mer dugnadsarbeid. 38 stk. ga utfyllende kommentarer til våre spørsmål. Styret takker for alle svar, og vi har handlet med utgangspunkt i de svar vi fikk. Resultatet ble en kombinasjon av heving av treningsavgift og høyere dugnadsinnsats.

Vi hever treningsavgiften for 2018 med kr. 100 innen barnefotballen og kr. 200 innen ungdomsfotballen. Vi gjeninnfører fakturering av treningsavgiften to ganger pr. år, med halvparten før vårsesongen og halvparten før høstsesongen. Heving av treningsavgiften må ses i lys av at driftskostnadene er høyere enn før. Dommerutgiftene for 2017 ser ut til å bli ca. kr. 180.000. I tillegg har vi mange talentfulle spillere i klubben som deltar på BDO, noe som koster. I tillegg kommer utgifter leie av kunstgress og hall om vinteren med mer enn kr. 100.000 pr. år. Aktiviteten er høyere enn før, og sesongen varer lengre enn noen, noe som bidrar til høyere kostnader, spesielt innenfor ungdomsfotballen. Det er likevel viktig at inngangsbilletten holdes «overkommelig» lav for å bidra til at så mange som mulig har muligheten til å bli med. Det er viktig.

Bygging av ny kunstgressbane vil komme på anslagsvis kr. 6.000.000,- inkl. mva., men dette tallet er noe usikkert. Klubben får spillemidler med ca. kr. 2.000.000, og får refundert merverdiavgiften på utlegget, men det tar år før refusjonene er innbetalt. Lånebehovet i en byggefase og første periode kan komme til å utgjøre kr. 5.000.000 – 5.500.000. Årlige rentekostnader vil alene utgjøre flere hundre tusen kroner. I tillegg kommer avdrag.

Etter at tribuneanlegget ble bygget har vi lite egenkapital. Det er imidlertid fullt mulig å øke inntektene i klubben betydelig. Inntektene fra dugnader er relativt lave i Egge. Mange gode forslag ble lansert i kommentarfeltet i markedsundersøkelsen. Styret har besluttet å gjeninnføre salg av påskekalender. I tillegg vil det bli salg av kalender i forbindelse med avviklingen av Egge-cup i midten av september. Markedsgruppa arbeider med detaljene, men jeg tør antyde at hver spiller blir pålagt salg av 10 kalendre til en antatt pris kr. 50,- pr. stk. Hver spiller må følgelig selge for kr. 500,- to ganger pr. år. Kan hver spiller bidra med kr. 1.000,- i årlige inntekter, blir bruttoinntekten for fotballgruppa i størrelsesorden kr. 400.000 – 500.000,-. I tillegg vil vi selge skjerf og pannebånd i forbindelse med TA-cup og Storsjøcup. Det vil være kostnader med kalenderen til bl.a. premier, i tillegg til at skjerf mv. må kjøpes inn, så nettoinntekten ved årets slutt er usikker, men disse tiltakene bør kunne øke inntektene tilstrekkelig til at ny kunstgressbane kan realiseres. Vi må da også huske at kunstgressmatta på hovedbanen må skiftes ut innen relativt kort tid. Denne kostnaden vil også bli betydelig. Behovet for penger på relativt kort sikt er stort.

Jeg kan nevne at vi har meldt oss på et prosjekt i regi av NTNU hvor målet er utvikling av mer miljøvennlige kunstgressbaner. NTNU ønsker samarbeid med 8 klubber og tar da en del av risikoen om prosjektet skulle mislykkes. Styret mener et samarbeid med NTNU er gunstig fordi fokuset på miljøvennlige idrettsanlegg blir stadig større. Det er særlig granulaten (gummikulene) som er et potensielt stort miljøproblem. Vi må etter hvert forvente at det blir stilt strengere krav til klubbenes forvaltning av anleggene. Det er enda ikke klart om Egge får tilbud om å med, men håper at dette blir avklart innen relativt kort tid, slik at vi kan komme i gang.

Salget av stadionreklame gir inntekter med ca. kr. 150.000,- pr. år til idrettslaget. Hvis noen kjenner firma som ikke har stadionreklame hos oss, så ta gjerne kontakt selv eller gi oss et tips. Det er plass til flere reklameplakater, og inntekten er veldig viktig.

Jeg vil avslutningsvis kommentere spørsmålet om ny kunstgressbane er nødvendig. Mange stiller seg undrende til dette, all den tid vi har så mange store gressfelt. Jeg mener svaret er ja. Selv om hallprosjektet ble skrinlagt, er behovet for spillflater tidlig om våren og sent på høsten større enn noen gang. Det er vanskelig og holde feltene i bra stand, spesielt utover høsten. Lars Tørring bruker ca. halvannen uke av sin sommerferie for å sikre at gressfeltene er i topp stand til høstsesongen, i tillegg til at han bruker veldig mye tid gjennom uka til klipping, gjødsling, kalking og annet vedlikehold. Takk til Steinkjer kommune som lar Lars tilpasse arbeidstiden slik at han kan klippe gress på dagtid i ukedagene, men vi kan nok ikke forvente at noen over lang tid bruker så mye av fritiden til dugnadsinnsats. Med to kunstgressbaner vil arbeidsbehovet bli vesentlig mindre i tillegg til at forholdene vil være upåklagelige fra påske og sannsynligvis til nærmere jul. Dette må vi få til!

Lykke til med sesongen 2018!

Bertil V. Smalås
Styreleder, Egge IL Fotball