Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Egge IL. 26. juni 2019 kl. 20.00.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Egge IL.

Sted: Klubbhuset Egge IL, 26. juni 2019 kl. 20.00.

Saksliste:

1. Godkjenne stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen.

3. Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokoll.

4. Bygging av ny kunstgressbane på Egge.


Forslag til vedtak:

Årsmøtet i Egge IL gir styret i fotballgruppa, eller den styret utpeker, fullmakt til å inngå avtale med entreprenører og leverandører om bygging av ny kunstgressbane på Egge stadion.