Egge Fotballfritidsordning skoleåret 2015 – 2016

Egge IL tilbyr skoleåret 2015-2016 to type ordninger etter skoletid for barn i aldersgruppen 6-12 år. Mange barn i Norge får for lite fysisk aktivitet. Egge IL ønsker gjennom dette tilbudet å tilby aktiviteter etter skoletid, tilpasset den enkeltes interesser, alder og behov. Tilbudet følger skoleruta, med oppstart mandag 17. august og siste dag tirsdag 21. juni 2016.

Idrett fritidsordning (IFO)

Egge IL har erfart etter to år med fotballfritidsordning, at mange barn ønsker et mer allsidig tilbud enn bare fotball. På bakgrunn av det ønsker idrettslaget å tilby en Idrettsfritidsordning (IFO), for å favne flere. IFO tilbudet passer for alle aldre, gutter som jenter. Barna vil tilbys minst 1 – 1 ½ time med organisert aktivitet hver dag. Aktiviteten vil være både allsidig, lekbetont og innendørs/utendørs alt etter årstid. Barna vil få kyndig veiledning, og lære å bruke kroppen og utvikle sin motorikk. Tilbudet vil introdusere de for en rekke idretter. Det blir servert 1 måltid pr dag, bestående av frukt, grønt og tørrmat/brødmat som de smører selv.

Fotballfritidsordning (FFO)

Egge IL sin fotballfritidsordning (FFO) er som 1 av 3 i Trøndelag, godkjent av Norges Fotballforbund. Godkjenning gir rett til tittelen Telenor Xtra Egge Fotballfritidsordning, og er ett kvalitetsstempel for både sportslig innhold og organisatoriske forhold for øvrig rundt driften.

Telenor Xtra Egge FFO er et er et helhetlig tilbud med trening og et enkelt måltid etter skoletid til elever ved barneskolen på Egge. Egge FFO vil legges opp etter de nasjonale rammeplanene for god fotballutvikling. Vi trener på kunstgressbanen så lenge det går, og innendørs vinterstid.

Tilbudet er for de som er interessert i fotball og trening, og som ønsker ekstra oppfølging med kvalifiserte trenere.

Åpningstid

Det planlegges med daglig åpningstid, etter endt leksehjelpen på skolen. Basert på dette skoleårets åpningstider tilsier det kl 1300 mandag og fredag, kl 1400 øvrige dager. Både IFO og FFO stenger kl 1630.

Deltakeravgift

Deltakeravgiften pr fjerde uke er:
1 dag pr uke: kr. 500, –
2 dager pr uke: kr. 900,-
3 dager pr uke: kr. 1200, –

4 dager pr uke kr 1500

5 dager pr uke kr 1800

Timeplan daglig

Daglig timeplan

  • 1400 – 1430 (1300-1430 mandag og fredag) – mottak av barn. Bespisning, leksehjelping
  • 1430 – 1600 – treningsøkt ihht ukeplanen
  • 1600 – 1630 – bytting, rydding og henting

Trygghet

Tilbudet skal være trygt for foreldre og barn. Vi skal ha mobilnummer/Jobbnummer til foreldre. Hvis barn ikke kommer skal foreldre gi beskjed. Hvis noen andre enn foreldre henter barnet ønsker vi også å ha beskjed om dette.

Påmelding

Det er løpende påmelding og opptak. Dog kan det tenkes at noen grupper er fullbooket. Vi ønsker også god dialog underveis, slik at man kan justere ønsket om IFO/FFO løpende. Det vil ikke være vanntette skott.

Be om påmeldingsskjema via epost: [email protected]

Spesialdager

Fotballfritidsordningen (FFO) vil ha egen jentedag på torsdagene og egen gruppe for de eldste guttene (5-7 klasse) på onsdagene.

Oppsigelse – forsikring – informasjon

Det er 2 måneders oppsigelsesfrist på plassen, regnet fra den 1. påfølgende måned etter at oppsigelsen er levert. Deltakerne dekkes av lagsforsikringen i Egge IL. Husk å melde i fra om deltakeren er syk eller på annen måte forhindret fra å delta.

Ta kontakt pr epost: [email protected]