Ingen får spille fotball i Egge før man er registrert som medlem.

Alle er medlem inntil de melder seg ut.

I utgangspunktet så skal alle betale hele treningsavgiften.
 
– spillere som melder seg ut før 1/4 slipper å betale avgiften
– spillere som flytter ut av skolekretsen mellom 1/4 – 15/7 betaler halv treningsavgift
– spillere som begynner i klubben 15/7 – 15/9 betaler halv avgift.
– spillere som kommer til klubben etter 15/9 slipper å betale treningsavgift for inneværende sesong
– treningsåret starter 1/1