KAMPVERT G16

Ved hver hjemmekamp skal Egge IL, G16 ha en voksenperson/forelder som kampvert.

Kampverten skal bruke en gul vest merket «kampvert» før, under og etter kampen. Vestene finner man ved trallene innerst på klubbhuset.

Oppgaver før kampen:

 • Møte på Egge Stadion 1,5 timer før kampstart
 • Sjekke at garderobene er i orden (dommer- og spillergarderobe)
 • Rydde av banen, sette ut cornerflagg og sjekke at nett på mål er i orden
 • Ønske bortelag og dommere velkommen og vise disse til garderoben
 • Servere frukt (skjæres opp av kaffeverter) og kaffe til begge lag og dommere
 • Sjekke at det er godt med luft i match-baller (3 stk) og gi disse til dommere

Oppgaver under kampen:  

 • Ha positiv oppmerksomhet på begge foreldre grupper og lagledelsen
 • Gripe inn ved nødvendighet
 • Sørge for at kun personer som står på kampkortet, er innenfor gjerdet på kunstgresset.
 • Sørge for at tilskuerne er adskilt fra trenere/lagledere/reserver på gressbanen.
 • Ta en prat med dommeren i pausen.

Oppgaver etter kampen:

 • Bistå i å organisere Fair-play hilsen
 • Takke bortelag og dommere for kampen
 • Ta imot dommerregninger og gi disse til lagleder
 • Samle inn matchballer og cornerflagg og sette disse i dommergarderoben
 • Rydde baneområdet etter kamp
 • Sjekk om garderobene er ryddet og i orden
 • Heng på plass «kampvert» vesten

Kaffeverter G16

Ved hver hjemmekamp skal Egge IL, G16 ha en 2 kaffeverter.

Lagleder leverer «kaffekasse» til kaffeverter ved ankomst. Kaffekassen inneholder:

 • Pappkrus og servietter
 • Vekselpenger (kr. 500,-)
 • Filterkaffe til kaffetrakter klubbhus
 • Frukt til hjemmelag, bortelag og dommer (Gjelder EGGE1)

Kaffevertene har følgende oppgaver:

Oppgaver før kampen:  

 • Ta med en formkake, vafler e.l. for salg før og under kamp
 • Kaffeverter på Egge1 møter på Egge Stadion 1,5 timer før kampstart.
 • Kaffeverter på Egge2 møter på Egge Stadion 1 time før kampstart.
 • Trakt kaffe på klubbhuset. Kaffe er i kaffekassen, filter i skapet over kaffetrakter. Bruksanvisning på kaffetrakteren henger på vegg ved kaffetrakterne
 • Del opp frukt og fordel dette på hjemmelag, bortelag og dommere (Gjelder EGGE 1)
 • Salg av kaffe/kaker starter ved baneanlegget senest en ½ time før kampstart og pågår helt frem til kampslutt

PRISER i 2016 

Vare

Pris

Kaffe

Kr. 15,-

Kake/vaffel e.l.

Kr. 15,-

Evt. saft

Kr.   5,-

Oppgaver etter kampen:

 • Rydd og vask kjøkken (utstyr som er benyttet og vask av benker)
 • Bistå kampvert med rydding i garderober/klubbhus
 • Levere kaffekasse til lagleder