Kaffesalg på hjemmekamper
Praktisk informasjon:

Ta med:

  • Kaffe på termoser (kr 10 pr. kopp)
  • Kake (eks. ”skoffkake”, boller) kr 10 pr. kakestykke
  • Lite campingbord (hvis du har)
  • Pappkopper og servietter (gjenværende kopper og servietter kan dersom ønskelig leveres videre til neste selger)
  • Vekselpenger

Dersom du som foresatt ikke kan møte på angitte tidspunkt må du bytte internt!

Netto fra salget settes direkte inn på guttenes konto nr. 4202 20 32598