STORSJÖCUP 2018

Påmeldingsavgift må betales innen _________:

 • beløp: 1800 kr
 • til lagets klubbkonto: 4202.56.97345
 • marker innbetaling med spilleren sitt navn

____________________________________________________________

GENERELL INFO VEDR. CUPEN

DATO: 

 • Første uka i juli. Guttene våre vil ha fire kamper og i år er det sluttspill. Én kamp hver dag, – tirsdag, onsdag, torsdag og fredag (var slik i fjor i alle fall). 
 • Siden guttene er for små til å dra alene, kreves det at hver spiller har en voksen der som har ansvaret for han disse dagene. Kan ikke foreldre være med selv det avtales med annen forelder at de tar ansvaret for gutten – og dette skal vi ha full oversikt over i god tid før vi drar. 

KOSTNAD:

 •  Hver spiller som skal være med ha cupens A-kort. Dette koster 1600 kr, og dekker overnatting, busser til-fra baner og alt av måltid.
 • Vi har bestemt at for våre lag skal hver spiller betale inn 1800 kr (200 kr ekstra), og da får vi stilt med frukt til spillerne etter hver kamp og en overraskelse i løpet av cupdagene (noe sosialt og hyggelig).
 • Denne summen skal være innbetalt på lagets konto INNEN 31. MARS 2018
 • Påmeldte spillere som ikke har betalt innen fristen, blir ikke med på cup (dette vil være en absolutt frist).
 • Innbetalingen markeres med spillerens navn i meldingsfeltet!
 • Kontonummer:  4202.56.97345 (dette er vår lagskonto, som ligger under Egge ILs bankkontoer)

OVERNATTING:

 • Vi som er elleveåringer får tilbud om klasserom til overnatting under cupen, men det er naturligvis under forutsetning av at vi har foreldre som har sagt seg villig til å bo der sammen med laget vårt!
 • I fjor hadde elleveåringene ikke fått noen foreldre til å være der, og derfor hadde spillerne måttet ordne med overnatting selv utenfor skolen (bo sammen med foreldrene sine der de overnatter).  
 • Så vi poengterer: overnatting sammen med de andre Egge IL-lagene på skolen «vår» (som dekkes av A-kortbetalingen), forutsetter foreldredugnad!!
 • Det vi trenger er minst én til enhver tid, og dette bør være menn (trenerne våre fritas naturlig nok denne oppgaven). Vi vil ha overnatting fra mandag til fredag, dvs. fire netter, og når vi har fått navn på de som stiller ser vi på fordeling. Er det mødre som tenker de gjerne kan være der, så meld fra til oss om dette – i tilfellet ingen av mennene kan. 

 

Link til cupen sine hjemmesider: http://www.storsjocupen.se/

 

 

Oppdatert 09.02.17 -Line