Rutiner for kaffesalg

Ansvarlige møter ca. 30 min før kamp.

De ansvarlige har ansvar for kioskdriften i forbindelse med kampen. Dersom et annet lag spiller kamp samtidig som Egge J2003 er det mulig å samarbeide.

Dersom du ikke har anledning til å stille opp aktuelle kampdag, så bytter dere innbyrdes.

Ta med :

  • Minimun 3 stk kanner med kaffe *)
  • Saft
  • Skuffkake eller vafler m/tilbehør

*) Det er mulighet til å trakte kaffe på Klubbhuset. Ta med filterkaffe. Filter finnes i skapet. Instruksjoner for kaffemaskin ligger ved siden av maskinen.

Hvert lag en plastkasse med utstyr som pappkopper og servietter osv. som du/ dere får fra de som hadde kaffesalg på forrige hjemmekamp. Hver kasse skal ha pengeskrin med vekselpenger. Vogn til å frakte varene finnes på klubbhuset.

Dersom det er lite med pappkopper/servietter må du kjøpe inn dette. Kvittering legges i kaffekassen og beløpet føres opp på skjemaet (se nedenfor).

I plastkassene finnes det to skjema:

Dommerskjema
Kaffekassa betaler ut Kr 100,00 til dommeren dersom annet ikke er avtalt. Fyll ut linjen på dommerskjemaet når pengene er utbetalt. Husk å be dommeren signere skjemaet.

Kaffekasseregnskap
Fyll inn feltene i skjemaet.  Her fyller du inn dersom du har hatt utlegg til pappbeger osv. Når kaffekassen overstiger kr 500,00 bør det settes inn noen kroner på lagets konto. Kontonummer er : 4212 211 9879 Fyll inn beløpet du setter inn i skjemaet.

Kioskpriser:

Kaffe  10,00
Kakestykke, vaffel o.l. 10,00
Saft 5,00