Forledremøte 180416 Egge J10

Referat fra foreldremøte for Egge J10 – sesongen 2016

Spørsmål rettes til meg på telefon 97152108 eller e-post: [email protected]

Evaluering av forrige sesong:

Viktige momenter og verdier foran forrige sesong:

 • Verdigrunnlag – flest mulig, lengst mulig  
 • Man valgte å startet i mai, litt seint og bare rett før sesongstarten. 
 • ikke innendørs treninger.
 • Ikke kustgress
 • Besluttet å holde 2 treninger over sesongen

Jentene gjennomførte alle sesongen og var med på treninger og kamper, helt til siste cup på Egge. Det var jevn over godt oppmøte på treninger, et ca gjennomsnitt var på 17 til 19 jenter i snitt av 23 totalt. Et godt gjennomsnitt etter vår vurdering. Sesongen gav laget god utvikling totalt sett, fremmet ingen enkeltspilleres utvikling, men bidro til å løfte laget, samspillet først og fremst. Noe som både var ønske, og som var sagt som mål.

Laget, spillerstall,

 • Vi startet med 21 spillere ved oppstarten og fikk 2 nye sist sesong. Disse var Madeleine (på slutten) og Sanne-Mari (hele sesongen) Flott at flere jenter vil være med og det sosiale er et av de viktigste momentene.

Trenere; 

 • Jens Ole, Skjalg, Håvard og Steffen/Kristine tok trener ansvar sist sesong. Vi fordelte oss på treningene og hadde jevnt over 2 trener på hver trening.
 • Kith, Iren og Svein Vidar tok ansvar for lagledelse og administrasjon.
 • Donald gled forsiktig inn i litt treneransvar – noe som var kjærkomment.

Markeds komité; 

 • Bestående av Andreas, Ståle og Petter – styrt av Svein Vidar. Fungerte dette? Fikk til god sponsorrespons og fikk økonomi til å investere i overtrekks trøyer til jentene og lagledere, samt penger på bok videre

Målsetting foran sesongen (Ambisjoner?)

1. Verdigrunnlaget: Gøy – Flest mulig lengst mulig

2. Rekruttering – finnes det flere jenter som vil begynne? Får vi med Nora videre?

3. Spillerutvikling; (momenter)

a. Ferdigheter (ulike nivå) Differensiering på trening for å dyrke frem egenskaper på ulike nivåer i laget. Det bidrar til å stimmulere utvikling på alle nivående i laget. Det er synlige forskjeller på ferdighetene i laget, og det er naturlig ifht at jentene utviklier seg forskjellig, samt at interessene er forskjellige enda. Noen jenter er dedikerte fotball entussiaster allerede, mens andre er med for det sosiale og at det er gøy. Dette skal vi stimulere videre og kanskje ser dette helt annerledes ut etter sesongen, eller ved start av ny sesong? Differensiering skal da gi alle mer ballberøring på trening og trolig bedre mestring på alle nivå. Dette skal planlegges godt foran trening.

b. På trening – fokus fremdeles på ballkontroll, men øke graden av spillforståelse og gjøre medspillleren viktig. Øke jentenes spillende egenskaper, (lagspill) og dempe egoet. Vi skal spille fotball. fotball og atter fotball.

c. Ingen syforening? Sette tidlig standard – være tydelige som ledere og foreldre kan forberede jentene – tilbakemeldinger underveis mellom trenere og forledre.

d. Definere spilleregler som lag, sammen som lag. Lagmøte holdes før sesongstart!

e. Konsekvenser? «Straff» – (krever oppfølging også – lik håndhevelse) Utøves ved ulydighet, manglende oppmerksomhet, eller når jentene ikke forholder seg til spilleregler (som de selv ordner)

f. Gjenkjennbare øvelser i treningene – det lages en treningsbank med øvelser som alle trenere kjenner og som jentene kjenner igjen. Denne samsvarer med lagets målsetting ifht spiller og lagutvikling.

g. Basisferdigheter som oppvarming? Ønsker å gjennomføre det som element: styrke, balanse, bevegelighet, hurtighet og spenst.

h. Skjerpings – sekvens som utfordrer – konkurranse –

i. Tilbakemeldingskulturen – positivt fokus, kun konstruktivt, frem snakking – konsekvenser ellers – må tas fra start

j. Keeper – er det fast i år? – Jobber for at flere ønsker, men samtidig slippe til de som virkelig ønsker – det skal gjennomføres keeperøkter på treninger.

4. Et lagspill, hvordan formidles dette for spiller og foreldre – vi fremhever laget på trening, på kamp og ved middagsbordet.

5. Laguttak – gjør seg selv, da det er få spillere pr lag – men lik spilletid for alle er prinsippet.

Sesongen 2016 (seriespill, cup) plan/organisering: 

 • Det er Egge IL som skal organiserer dette i år og Kåre Hellem er definert fra klubben som ansvarlig. Han skal innen 19. april ha påmelding av antall lag og ansvarlig lagleder/trener.
 •  Det spilles fremdeles 5-er fotball, så vi satser på 3 lag som i fjord høst. Dette gir masse spilletid på den enkelte spiller og opplevelsen av stor deltakelse i kamper. Det gir engasjerte, motiverte spillere.
 •  Cuper? Sist sesong deltok jentene på 3 stk. Disse var NTE, Byafossen og Egge – det gjøres også denne sesongen. Det er pga. gode erfaringer og geografisk nærhet.
 • Dommere; til hjemmekamper skal dommere for laget variere, men laget forsøker å bruke søsken av spillere. For mange av disse er nye og trenger mengde trening.

– Om det gjøres er det viktig med god dømming, at det ikke fremstår som partisk/sympatisk for søsken eget lag etc.

– Lagledere skal ta ansvar som i fjord å bestille dette til alle hjemmekamper. Lag egen kontaktliste?

Organisering (treninger, kamper) videre.

Treningstider; våren (frem til grønt gress

– mandag kl 17:25 til 18:30 Ungdomskolen Ute/Inne

– Onsdag kl 17:25 til 18:30 – kunstgress ¼ bane

Treningstider, sommer og høst 2016 (Utendørs)

– Mandag kl 17:30 til 19:00 på treningsfelt 1 – ansv: Jens, Skjalg, Tom og Donald

– Torsdag kl 18:00 til 19:30 treningsfelt 3 – ansv: Håvard, Steffen og Ståle (se baneoversikt på hjemmesiden)

 • Trening etter sesong (gjennom vinteren) – diskuteres forløpende, ønsker å gjennomføre en tidligere start, evt. rett etter nyttår for den neste sesong.
 • Det er ønske fra laget, fremdeles å legge til rette for andre aktiviteter på vinterhalvåret.
 • Pliktig oppmøte på trening og kamp frem til og med Kiwi cup – fravær skal meldes trener på sms/telefon. Roller Trenere i dag (kontaktopplysninger legges på hjemmesiden)
 • Jens, Steffen, Donald, Skjalg og Håvard
 • Ståle har meldt seg for å hjelpe til. Det har også Tom Andre gjort. BRA!!
 • Det er da totalt 7 trenere tilgjengelig på treninger og kamper. Oppmann/lagledelse
 • Med at både Kith (gravid) og Iren ikke ser helt råd for å bli med videre – trengs nye lagledere.
 • Svein Vidar sitter godt sitte i rollen som lagleder/økonomistyrer fortsatt. Han tar overordnet ansvar.
 • Men laget trenger 3 til, en til hvert lag.

Disse ble:

 •  Lag 1 Knut Viggo Henriksen (far til Ine Jeanett) 90082149
 •  Lag 2 Cathrine Brønstad (mor til Stina) 93449067
 • Lag 3 Kartine Kveli (mor til Amalie) 95068947

Kommunikasjon (organisatorisk, mellom lagledelsen, til foreldre, til spillere) 

 • Facebook – ikke for forfall, men som supplement og rask kommunikasjonsform?
 • E-post – fellesinformasjon sende til foresatte, men legges etterpå tilgjengelig på nettsiden. www.eggeil.no/fotball lagene/barn-og-ungdom/jenter/jenter-2006

Informasjonsflyten, blir vi oversvømt? Foreldrene må være med å diskutere dette, hva som er rett/best/effektiv. Det fungerer greit, men foreldre synes det er vanskeligere å benytte Egge IL sin hjemmeside, enn Facebook. Oppleves mer tungvint. Dog er det bestemt at web skal brukes fra klubbens ledelse og J06 velger å forholde seg til dette.

Utstyr

 • Basisferdigheter – utstyr til dette bestilles til Tone
 • Baller (ekstra) noen reserve samt matchballer til 3 lag
 •  Førstehjelps utstyr til 3 lag (Skjalg skal supplere disse gjennom sponsing av NTE))
 •  Spillerne skal selv ta ansvar for egen ball, leggis og drikkeflasker, både til kamp og treninger
 •  Små-mål – finnes på klubbhuset – vurderes om vi skal ha egen?
 •  Oppbevaringsbur – ordnet i klubbhuset. Det skal oppbevares utstyr i denne. Også utstyr til kaffe salg ved kamper. Svein Vidar ordner boks for oppbevaring og liten boks til penger.
 • Det er ordnet med markering vester i rett str.
 • Trøyer og jakker – trenger vi nye? Er vi interessert å betale litt selv? Hvilke skal vi ha? Det er vurdert at de fleste overtrekksjakkene passer jentene enda. De som har for små, kan supplere selv. Laget velger å vente til neste sesong med felles innkjøp. Det slik at man har like, om det skal være aktuelt med Storsjø cup neste sesong

Eventuelt

 • Foreldremøte før sesongen
 • Ansvarliggjøring av roller
 • Lagmøte for å definere spilleregler
 • Foreldre/voksne skal prate med sine barn om respekt/lydighet og plikter

 

 • Økonomi – status etter siste sesong; kr 6921,-
 • Penger skal heretter inn på Egge ILs klubbkasse. Det skal lages et system som ivaretar lagenes egne kasser, med et regnskap og saldo/balanse. Er enda ikke helt klart hvordan dette blir eller hvordan det vil fungere. Skal gjennomføres iflg klubbledelsen.
 • Svein Vidar tar ansvaret for at det finnes veksel penger i kaffe-salg boksen, og vil i tillegg ta ansvar for å fjernes store beløp fra boksen, og sette disse på lagskonto fortløpende.

 

Kampvert til lagenes kamper – det finnes egen instruks på Web-sidene, denne sendes ut i felles e-post. Viktig at kampvert følger instruks og at den tar ansvaret for at FairPlay blir fokus på kampene, både av trenere og publikumet.

– Kampvert har i tillegg ansvar for å koke kaffe, enten hjemme elr på klubbhuset, samt ta med noe «til kaffen» for salg til publikum/gjester. Dette er kjærkommen inntekt til lagskassen

– Utstyr (trille og kaffekanner finnes på huset. Kaffeboksen finnes i buret på klubbhuset – kode formidles senere.

– Kampverten skal ønske dommer velkommen, samt gi den oppgjør etter kampen à kr 100,- pr match. Dette må kvitteres (blankett i boksen – Svein Vidar)

– Kampvert skal forberede bane, sammen med lagleder. Det skal også være ryddet etter kamp.

 • KIWI Cup 2016

Det er et samarbeidsprosjekt mellom gutter og jenter 10 år på Egge. Som hvert år har et ansvar for arrangementet. Klubbledelsen formidler mandatet til disse lagene og bistår i planer og organisering, mens lagene skal løse oppgavene med cupen.

 • Egge J10 skal oppnevne noen foreldre som tar ansvaret for dette og det er en fordel om 3-5 stk sier seg villig.
 • Det er på møtet avklart at Knut Viggo Henriksen og Steinar Guldahl melder seg for oppdraget.
 • Det trengs 2-3 stk til som må melde seg – dersom det ikke skjer, blir noen utpekt fra denne komiteen. (Knut Viggo)
 • Kiwi cup arrangeres på høsten, etter sesongen, i månedsskiftet september/oktober (trolig)

Laginndeling, våren 2016

Lag 1

Trenere: Skjalg & Tom Andre

Lagleder: Knut Viggo

Sara

Lea

Tonje

Ine Jeanett

Ida Elisabeth

Sofia

Mille

Madeleine

 

Lag 2:

Trenere: Håvard & Steffen/Ståle

Lagleder: Cathrine

Lovise

Blomma

Meja

Marie

Stina

Ingeborg

Emilie OV

 

Lag 3:

Trenere: Jens & Donald

Lagleder: Kartine

Rakel

Stine

Sanna

Sanne-Mari

Ida KS

Emilie E

Amalie

Dette er et foreløpig utkast til lagene. Det vil gjøres fortløpende justeringer for å finne balanse på mest mulig jevne lag, da disse lagene skal møtes i seriespillet også. Vi skal forsøke at alle opplever sitt lag som bra! Innspill er lov å komme med.

Serien 2016

Dette er informasjon som legges på hjemmesiden:

https://eggeil.no/fotball/lagene/barn-ogungdom/jenter/jenter-2006/