TRENINGSTIDER 5’er-baner sesong 2018: 

Bane 4 ligger på nederste gressfelt, ved traktorgarasjen og boden med oppmerkingsutstyr.BBBXX

  mandag tirsdag onsdag torsdag
Bane→ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1600→                                
1630→       G9                        
1700→   J9   G9 G8                      
1730→ G7 J9 J7 G9 G8           J8          
1800→ G7 J9 J7               J8          
1830→                                
1900→                                
1930→                                
2000→                                
2030→                                

 

MERK: 

  • Benevning: alder brukes, ikke fødselsår (G/J11 = født 2008, G/J10 = født 2009 osv)
  • Onsdager er kampdager i tidsrommet 17-19 på dette feltet