TRENINGSTIDER 5’er-baner sesong 2018:

Bane 4 ligger på nederste gressfelt, ved traktorgarasjen og boden med oppmerkingsutstyr.BBBXX

mandag tirsdag onsdag torsdag
Bane→ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1600→
1630→ G9
1700→ J9 G9 G8 J6 G6
1730→ G7 J9 J7 G9 G8 J6 G6 J8
1800→ G7 J9 J7 J8
1830→
1900→
1930→
2000→
2030→

MERK: 

  • Benevning: alder brukes, ikke fødselsår (G/J11 = født 2008, G/J10 = født 2009 osv)
  • Onsdager er kampdager i tidsrommet 17-19 på dette feltet