TRENINGSTIDER 5’er-baner sesong 2018: 

Bane 4 ligger på nederste gressfelt, ved traktorgarasjen og boden med oppmerkingsutstyr.BBBXX

  mandag tirsdag onsdag torsdag
Bane→ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1600→                                
1630→                                
1700→ G6 J6 J9         G7             G8     J8  
1730→          J7           
1800→ G9 G10   J10                     G10   
1830→                        
1900→                        
1930→                                
2000→                                
2030→                                
  xxxx    xxx   Xxx XxX Xxx XX XxX XXx Xxxx XxX  xxx XxX  xxx  xxx
  • søndag 19/8: J13 trener på nederste felt 1900-2030

MERK: 

  • Benevning: alder brukes, ikke fødselsår (G/J11 = født 2007, G/J10 = født 2008 osv)
  • Onsdager er kampdager i tidsrommet 17-19 på dette feltet