KLUBBDOMMERE kan dømme 5’er og 7’er kamper

Navn:  Telefonnr:  
Hanna Bergin-Aasheim 98327053  
Vår Ivardatter 90412747  
Elise Nilsen Oksvold 90804530  
Lone Selen 47541026  
Bendik Garnvik 90675081  
Jonas Nerdal 94791854  
Julian Feu Benum Luong 95876772  
Kristoffer Brovold 41440481/91791243  
Jørgen V Bendiksen 97518365  
Sander H Susegg 986 65 013  

Klubbdommerlista er oppdatert for sesongen 2020 – høsten

HUSK! alle klubbdommere skal brukes, IKKE ha en fast dommer hver kamp. De har tatt kurset og de skal brukes!

Rekruttdommere kan dømme alle klasser
Navn Mobil nr.  
Oskar  Rødsjø 41649798  
Sondre Bardal Mørch 94826028  
Joachim Ness Rannem 98187658  
       
Kretsddommere  kan dømme alle klasser    
Navn   mobil  
Nathanael  Dorland 452 14 238  
Adrian Lillemark  450 61 920  
Martin  Mollan 469 84 110  
Rune Morten Vannebo 975 91 323  
Geir Arild Sundet 926 67 144  
Simon H. Sæther (militæret)
413 93 574
 
Åsmund Sæther
911 86 633
 
Younes Mohammed
459 23 043
 
Kenneth Viem 909 52 939  
Morten Westvik 934 23 964  
Olav Martin Wibstad 970 30 144  
Nikita  Opdahl (bor i Tr.h) 465 02 071  

 

Klubben signerer foran hver sesong kontrakt med rekruttdommerne og kretsdommerne som er medlem av klubben. Klubben dekker for disse, nødvendig dommerutstyr for inntil kr 3000 for hver sesong. Med nødvendig dommerutstyr menes dommertrøye, dommerbukse, strømper, overtrekksdrakt, treningsklær, sko, fløyte og flagg. Utstyret tas ut i forkant av sesongen. Dersom ikke dommeren utfører minst 20 dommeroppdrag etter oppnevning fra Trøndelag fotballkrets i løpet av sesongen, må beløpet betales tilbake etter endt sesong.

DOMMERHONORARER FOR KAMPER SESONGEN  2018.

 

Dommer

Assistentdommer

Senior 7’er

400,-

 
Junior klassen 17-19 år (ikke 0.divisjon og NM)

600,-

400,-

0. div G/J 16 og NM runder

600,-

400,-

Aldersbestemte klasser 13-16 år

400,-

300,-

Klubbdommer  7’er

150,-

Klubbdommere 5’er

100,-

I tillegg kommer km-godtgjørelse, som dekkes etter statens satser,  og ev. andre utlegg  ifm. kjøring