KLUBBDOMMERE

Hvert lag har fått tildelt en/to dommere som de skal benytte til hjemmekamper denne sesongen.

Navn:  Telefonnr: Kan dømme lagene:
Oskar Rødsjø 41649798 G10 og J11
Eleah Danielsen 97932796 J11 og G11
Tilia Forfang  95459940 G10 og J11
Emre Binde 412 55 972 G11
Ida Kvernland Sørkilflå 996 73 594 G9
Emilie Engum 996 73 594 J9
Marie Elnan Reitan 955 52 528 J9
Ida Elisabeth R.-Guldahl 928 59 992 G9
Blomma Guin 936 74 704 G10
Rakel Bergin Holtan 484 08 324 J10
Stine Van Pelt 405 34 093 J10
Lea Svebakk Sandnes 484 74 855 J9
Stina Bosnes Brønstad 477 55 100 G9
Sanna Schelderup 484 077 66 J9
Julian Feu Benum Luong 958 76 772 G9

Klubbdommerlista er oppdatert for sesongen 2019.

HUSK! alle klubbdommere skal brukes, IKKE ha en fast dommer hver kamp. De har tatt kurset og de skal brukes!

Rekruttdommere/kretsdommere
Navn Mobil nr. E-post
Nikita Opdahl
Nathaniel Binde 45214238 [email protected]
Adrian Lillemark  450 61 920 [email protected]
Edvard Spolén 954 50 072 [email protected]
Christoffer Stav 980 58 710 [email protected]
Geir Arild Sundet 926 67 144 [email protected]
Simon H. Sæther
413 93 574
[email protected]
Åsmund Sæther
911 86 633
[email protected]
Younes Mohammed
459 23 043
[email protected]
Kenneth Viem 909 52 939 [email protected]
Morten Westvik 934 23 964 [email protected]
Olav Martin Wibstad 970 30 144 [email protected]

Klubben signerer foran hver sesong kontrakt med rekruttdommerne og kretsdommerne som er medlem av klubben. Klubben dekker for disse, nødvendig dommerutstyr for inntil kr 3000 for hver sesong. Med nødvendig dommerutstyr menes dommertrøye, dommerbukse, strømper, overtrekksdrakt, treningsklær, sko, fløyte og flagg. Utstyret tas ut i forkant av sesongen. Dersom ikke dommeren utfører minst 20 dommeroppdrag etter oppnevning fra Trøndelag fotballkrets i løpet av sesongen, må beløpet betales tilbake etter endt sesong.

DOMMERHONORARER FOR KAMPER SESONGEN  2018.

Dommer

Assistentdommer

Senior 7’er

400,-

Junior klassen 17-19 år (ikke 0.divisjon og NM)

600,-

400,-

0. div G/J 16 og NM runder

600,-

400,-

Aldersbestemte klasser 13-16 år

400,-

300,-

Klubbdommer  7’er

150,-

Klubbdommere 5’er

100,-

I tillegg kommer km-godtgjørelse, som dekkes etter statens satser,  og ev. andre utlegg  ifm. kjøring