Oppgaver for lagledere Egge Fotball
Laglederen er lagets administrative leder. Han har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget.

Lagleder skal normalt overlate alt det sportslige til treneren(e). Sistnevnte har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper, gjennomføring av kamper etc.

Når vi skriver at det og det er lagleders oppgaver betyr dette selvsagt ikke nødvendigvis at alt må utføres av lagleder. Han kan delegere oppgaver til andre i lagsapparatet og/eller til en av de øvrige foreldre som til daglig ikke sitter i lagapparatet. For lag med mye aktiviteter kan teamet rundt lagleder bygges med f.eks økonomiansvarlig, materiellansvarlig, dugnadsansvarlig etc.

Laglederens oppgaver:

Oppgave

6-12 år

13 år og eldre

Administrativ leder Ja Ja
Holde lagliste med telefonnr og e-postadresser à jour. Ja Ja
Nye spillere; ta i mot og prosedyrer for å integrere de i gruppen Ja Ja
Overganger nye spillere   Ja
Hjemmekamper: Arrangøransvar Ja Ja
Økonomiansvar innad i laget og ovenfor styrets økonomiansvarlige Ja Ja
Informasjonsansvarlig mot spillere, foreldre, lagapparat og mot styret Ja Ja
Kontrollere innbetalt lisens (spillere på senior)   Ja
Evt kontraktsinngåelse (spillere som fyller 16) i samarbeid med leder fotballgruppen.   Ja
Møte på lagleder- og allmannamøter Ja Ja
Påmelding til cuper og turneringer via fotballstyret Ja Ja
Reisearrangør for turnering/cuper Ja Ja
Administrere reiser til/fra bortekamper og evt. også treninger Ja Ja
Holde nødvendig kontakt med andre lags lagledere for å koordinere kamper Ja Ja
Føre kontroll med og medbringe drakter, medisinskrin og annet lagsutstyr Ja Ja
Inngå avtaler om treningskamper Ja Ja
Skaffe treningstid og –sted etter dialog med banekoordinatorene Ja Ja
Melde inn resultater til kretsen Ja Ja
Skaffe dommere til hjemmekamper i serien hvor dette ikke er satt opp av fotballkretsen Ja Ja
Følge opp innbetaling av treningsavgift i samarbeid med fotballstyret Ja Ja
Utarbeide årsmelding for laget på eget skjema Ja Ja