Funksjon Navn Mobil nr
     
Sportslig leder Monica Langli 92 04 28 25
Adm. koordinator Line Fjellhaug 99 29 76 79
     
Barnefotballen:    
Ansvarlig barnefotball Jens Ole Holtan 97 15 21 08
Treneransvarlig Jo Sakariassen  93 06 10 91
     
Ungdomsfotballen:     
Spillerutvikler – jenter  Synnøve Lindseth 97 52 69 84 
Treneransvarlig – jenter Kristin Lie  92 41 73 13
Treneransvarlig – gutter    
Spillerutvikler – gutter Trond Asp 97 51 17 78
     
Dommerkoordinator: Åsmund Sæther 91 18 66 33
     

Egge_styret