Sportslig utvalg    
     
Sportslig leder Bjørn Erik Øvrelid 93022 36 96
Adm. koordinator    
     
Barnefotballen: Robert Bakken 988 24 400
Ansvarlig barnefotball    
Treneransvarlig Jo Sakariassen  93 06 10 91
     
Ungdomsfotballen: Bertil Smalås 922 17 346
Spillerutvikler – jenter    
Treneransvarlig -jenter    
Trenerveileder    
Spillerutvikler – gutter    

 

Annet:

   
Dommeransvarlig: Rune Morten Vannebo 975 91 323
Fiksansvarlig/koordinator: Elisabeth Myre 907 99 277
Overgangsansvarlig: Jo Sakariassen 930 61 091