Funksjon Navn Mobil nr
     
Sportslig leder Bjørn Erik Øvrelid 93022 36 96
Adm. koordinator    
     
Barnefotballen:    
Ansvarlig barnefotball    
Treneransvarlig Jo Sakariassen  93 06 10 91
     
Ungdomsfotballen:    
Spillerutvikler – jenter    
Treneransvarlig -jenter Synnøve Lindseth 97 52 69 84
Trenerveileder Ole Morten Kvarme 90 84 99 56
Spillerutvikler – gutter    
     
Dommerkoordinator: Åsmund Sæther 91 18 66 33