Egge IL Fotball treningsavgifter 2020

6 år og opp til 12 år: treningsavgiften faktureres kun èn gang i året (før vårsesongen)

Fra og med 13 år: treningsavgiften faktureres to ganger i året (før vårsesongen og på høsten).

Se for øvrig andre regler under tabellen. 

Minijenter/minigutter 6 år 600,- (faktureres kun høst)
Minijenter/minigutter 7-8  år 1200,-
Minijenter/minigutter 9-10 år           1400,-
Lillejenter/lillegutter 11 og 12 år 2000,-
Småjenter /smågutter 13 år  2600,-
Småjenter/smågutter 14 år      2900,-
Jenter 15 år 3600,-
Gutter 15/16 år 3600,-
Jenter 17 år 3800,-
Gutter 17-19 år 3800,-
Damer senior 4 divisjon  3800,-
Herrer senior 6 divisjon 3800,-

 

Ingen får spille fotball i Egge før man er registrert som medlem.

Alle er medlem inntil de melder seg ut, for å melde seg ut eller inn send melding til [email protected]

Opplysninger fra nye medlemmer vi tenger er:

Navn
fødselsdato
adresse
e-post  faktura blir sendt til epostadressen din
Navn på foresatte om du er under 18, og om det er flere i familien som er medlem i klubben.
Hvilket lag du skal spille på og om det er fotball eller håndball. 

____________________________________________________________________________

Treningsåret starter 1/1

I utgangspunktet så skal alle betale hele treningsavgiften.
 
Unntak:
 
– spillere som melder seg ut før 1/4 slipper å betale avgiften
– spillere som flytter ut av skolekretsen mellom 1/4 – 15/7 betaler halv treningsavgift
– spillere som begynner i klubben 15/7 – 15/9 betaler halv avgift.
– spillere som kommer til klubben etter 15/9 slipper å betale treningsavgift for inneværende sesong