MAI 2016                  * 24. mai :Oppstartsmøte for foresatte til 6 åringer som vil starte med fotball  

 JUNI 2016                *Fotballskole siste uke i juni

                                        * Medio juni er frist for påmelding av ekstra lag for høstsesongen 

                                        * Trenerforum: Evaluering av vårsesong. Gjennomgang av kurstilbud og påmelding til kurs.

 

JULI 2016                  * Storsjøcupen 4-9 juli.  

AUGUST 2016          * Oppstart treninger 6 åringer

                                        * 30.august kl 1900: Barnefotballkveld, Egge klubbhus

 

SEPTEMBER 2016 * Klubbdommerkurs  

 

OKTOBER 2016      * Innlevering av drakter etter endt sesong

                                        *Årlig cup på Egge

                                        *Rekruttdommerkurs  

 

NOVEMBER 2016 * 1. november : frist for levering av refusjon på årets dommerutgifter – sendes leder økonomi  Egge IL Fotball

                                        * Årsfest  

 

DESEMBER 2016    * Trenerforum: Evaluering av sesongen. Planlegging av ny sesong. Avklare lagspåmeldinger.