Innhold.

 1. Aktivitet

2. Organisasjon

Styret:

* Styreleder

* Leder økonomi

* Markedssjef

* Materialforvalter

* Sportslig leder

* Styremedlem

 

Sportslig utvalg:

* Adm. koordinator /Fiks ansvarlig

* Leder barnefotballen / Oppstartsansvarlig

* Trenerveileder

* Dommerkoordinator

 

 • Klubbhåndbok

 

3. Kompetanse

 • Lederkompetanse
 • Trenerkompetanse

 

4. Samfunns og verdiarbeid 

 • Verdier
 • Hjemmekamper
 • Retningslinjer barn/ungdom
 • Årlig møte
 • Politiattest
 • Trygge rammer
 • Skader/forsikring