Egge IL kvalitetsklubb

Egge IL er i prosess mot å bli kvalitetsklubb nivå 1. NFF Kvalitetsklubb er klubbutvikling satt i system der klubben setter i gang og leder prosesser for å innfri et sett av kriterier innenfor områdene Aktivitet, Organisasjon, Kompetanse og Samfunns- og verdiarbeid.

Kriteriesettet på nivå 1 bygger på gode eksempler fra breddeklubber i Norge og på bred erfaring om klubbutvikling nasjonalt og internasjonalt. Dette vil utgjøre en helthet som til sammen anerkjenner god kvalitet i klubben og som bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien.

Aktivitet Kompetanse Samfunns- og
verdiarbeid

Organisasjon

SPORTSPLAN

LEDERKOMPETANSE

VERDISETT

ORGANISASJONSKART
REKRUTTERINGSPLAN
TRENERKOMPETANSE

HJEMMEKAMPER
ØKONOMISTYRING

TRENERANSVARLIG
 
POLITIATTESTER
OPPSTARTSANSVARLIG
   
RETNINGSLINJER BARN/UNGDOM
DOMMERKOORDINATOR
   
FORSIKRING / SKADER
FIKS
ANSVARLIG
    ÅRLIG MØTE  
    TRYGGE
RAMMER