SPORTSPLAN EGGE IL – NY REVIDERT UTGAVE PR. MARS 2019

Styret og sportslig utvalg i fotballgruppa kom i januar med et forslag på revidering av sportsplanen i hht klubbens kvalitetsklubbutvikling. De nye forslagene er gjort med den hensikt å få Egge sin sportsplan mer i tråd med klubbens verdisett, samt at den ble oppdatert ifht. kretsens føringer. Den er også forsøkt å gjort enda tydeligere. Forslaget til endringer lå ute til offentlig høring i fire uker før endelig revidering ble vedtatt. 

Last ned eller les sportsplanen som pfd her:  Sportsplan Egge il fotball versjon 2019