DUGNAD UNDER STEINKJERMARTNAN

 

Egge IL skal også i år være med på servering og lignende oppgaver under Steinkjermartnan 6. – 9. august. Gjennom dugnad blant våre medlemmer bidrar dette til en fin inntekt for idrettslaget. Vi er avhengig av at alle bidrar med minimum en dugnadsøkt hver, en fullstendig oversikt over vaktplan er ikke på plass enda. For at dugnadsoppsettet skal bli enklere og passe flest mulig ønsker vi nå at alle kan gi sin tilbakemelding på hvilken dag det passer best å gjennomføre en dugnadsøkt for idrettslaget. Det vil bli gitt tilbakemelding / påminnelse når dugnadsoppsettet er ferdig. Medlemmer under 18 år må representeres av en foresatt.

Dere må innen 30. juni 2014 gi tilbakemelding om hvilke vakter som passer for dere. Gis ikke tilbakemelding innen fristen, må dere påregne at idrettslaget setter opp vaktlister av eget tiltak. Har dere ikke anledning til å møte til fastsatt vakt, må dere selv skaffe en erstatter.

Trykk på linken og gi din tilbakemelding: https://docs.google.com/forms/d/1V-Lap97sToTw2mxfhc1O-88N30gOI5yvc-QJLv-Zm14/viewform