SONESAMLINGER HÅNDBALL

Her følger oversikt, og spillerne vil få direkte beskjed av sine trenere som skal delta.

NHF-RMN skal ha sonesamlinger på følgende datoer/tider:
Mandag 19 okt 2015 klokken 1530-1930 bane 1
Onsdag 18 nov 2015 klokken 1530-1930 bane 1
Torsdag 17 des 2015 klokken 1530-1930 bane 1
Disse dagene/tidspunktene vil treningstid falle bort på oppført bane.