Barnehåndballregler: 10-11 år: 6´er håndball

6´er håndball skal spilles på ordinære håndballbaner og regler. Det er to unntak. Antall spillere pr lag er redusert til seks mot ordinært sju. Det skal benyttes nedsunket tverrligger. Det skal være solid fastgjort, og innvendig ikke være lavere enn 1, 60 meter eller høyere enn 1,70 meter (nedsunket tverrligger)2) Målet skal være 3 meter bredt.

2)Om det i hallen ikke er tilgang til nedsunket tverrligger, kan en søke regionen om dispensasjon til å benytte ordinære håndballmål.

Dette betyr at det blir fem utespillere og en målvakt. Det reduserte antallet spillere på banen har samme begrunnelse som i 4´er håndball, gi spillerne muligheter for å oppdage rommet. Spillerne får noe mer plass og slik sett vil flere kunne oppleve å få tid nok til gode ballmottak og aksjoner med ball.

Fem mot fem (utespillere) gir bedre mulighet for individuell utvikling. Antall ballkontakter for hver spiller øker.

Regel 1: Spillebanen

1:1 6’er håndball spilles på ordinær håndballbane.
Målet står midt på kortlinjen. Det skal være solid fastgjort og innvendig ikke være lavere enn 1,60 meter eller høyere enn 1,70 meter (nedsunket tverrligger)2) Målet skal være 3 meter bredt.
1:2 Målet skal være forsynt med et fangnett som er opphengt slik at en ball som kastes i mål, ikke straks spretter ut igjen.

 

Regel 2: Spilletiden

2:1 Spilletiden er 1 x 15 minutter i klassene J/G 8 og 9 år, og 1 x 20 min i klassene J/G 11 år.

Regel 3: Ballen

3:1 Det benyttes ballstørrelse 0. I Gutter 11 år benyttes ballstørrrelse 1.

 

Regel 4: Spillerne

4:1 Laget består av inntil 12 spillere, hvorav fem utespillere og en målvakt befinner seg på spillebanen samtidig. De øvrige spillerne er innbyttere.
4:2 Alle på laget skal spille tilnærmet like mye.
4:3 Det er ønskelig med rene jente- og guttelag. Men jenter og gutter kan spille på samme lag, miks-lag. Der det ikke er miks-klasse, deltar laget med både jenter og gutter i gutteklassen.
4:4 Alle på laget kan spille målvakt i løpet av kampen.

 

Regel 5: Spilleregulerende regler

5:1 Omgangen starter med avkast fra banens midtpunkt, etter loddtrekking. Etter skåring settes ballen i spill igjen ved at målvakten foretar utkast fra målfeltet
5:2 Det foretas utkast fra målvakt om a) om en motspiller trår inn i målfeltet med ballen b) om målvakten har kontroll over ballen i målfeltet eller den ligger stille i målfeltet c) om en motstander berører en ball som ruller på gulvet i målfeltet d) om ballen har passert kortlinjen etter å ha vært berørt sist av målvakten eller en av angripende lags spillere.
5:3 Innkast dømmes når ballen helt har passert sidelinjen, eller når den har passert kortlinjen, over eller til side for mål, og sist ble berørt av en utespiller fra det forsvarende lag. Innkast utføres fra det sted der ballen passerte sidelinjen, eller ved enden av sidelinjen på den siden av mål der ballen passerte kortlinjen over eller til side for mål.
5:4 Alt forsvarsspill skal være ball- og baneorientert.
5:5 Reglene om ballbehandling, tre skritt og tre sekunder, håndheves bare når spillerne har hatt vesentlig fordel av aksjonen.
5:6 Reglene om forholdet til motspiller håndheves, men det tas hensyn til at spillerne er uøvde.

 

Barnehåndballregler: 10-11 år: 6´er håndball

6´er håndball skal spilles på ordinære håndballbaner og regler. Det er to unntak. Antall spillere pr lag er redusert til seks mot ordinært sju. Det skal benyttes nedsunket tverrligger. Det skal være solid fastgjort, og innvendig ikke være lavere enn 1, 60 meter eller høyere enn 1,70 meter (nedsunket tverrligger)2) Målet skal være 3 meter bredt.

2)Om det i hallen ikke er tilgang til nedsunket tverrligger, kan en søke regionen om dispensasjon til å benytte ordinære håndballmål.

Dette betyr at det blir fem utespillere og en målvakt. Det reduserte antallet spillere på banen har samme begrunnelse som i 4´er håndball, gi spillerne muligheter for å oppdage rommet. Spillerne får noe mer plass og slik sett vil flere kunne oppleve å få tid nok til gode ballmottak og aksjoner med ball.

Fem mot fem (utespillere) gir bedre mulighet for individuell utvikling. Antall ballkontakter for hver spiller øker.

Regel 1: Spillebanen

                       

1:1 6’er håndball spilles på ordinær håndballbane.
Målet står midt på kortlinjen. Det skal være   solid fastgjort og innvendig ikke være lavere enn 1,60 meter eller høyere enn   1,70 meter (nedsunket tverrligger)2) Målet skal være 3 meter   bredt.
1:2 Målet skal være forsynt med et fangnett som er   opphengt slik at en ball som kastes i mål, ikke straks spretter ut igjen.

Regel 2: Spilletiden

2:1 Spilletiden er 1 x 15 minutter i klassene J/G 8   og 9 år, og 1 x 20 min i klassene J/G 11 år.

Regel 3: Ballen

3:1 Det benyttes ballstørrelse 0. I Gutter 11 år   benyttes ballstørrrelse 1.

Regel 4: Spillerne

4:1 Laget består av inntil 12 spillere, hvorav fem   utespillere og en målvakt befinner seg på spillebanen samtidig. De øvrige   spillerne er innbyttere.
4:2 Alle på laget skal spille tilnærmet like mye.
4:3 Det er ønskelig med rene jente- og guttelag. Men   jenter og gutter kan spille på samme lag, miks-lag. Der det ikke er   miks-klasse, deltar laget med både jenter og gutter i gutteklassen.
4:4 Alle på laget kan spille målvakt i løpet av   kampen.

Regel 5: Spilleregulerende regler

5:1 Omgangen starter med avkast fra banens   midtpunkt, etter loddtrekking. Etter skåring settes ballen i spill igjen ved   at målvakten foretar utkast fra målfeltet
5:2 Det foretas utkast fra målvakt om a) om en motspiller trår inn i målfeltet med ballen b) om målvakten har kontroll over ballen i målfeltet eller den ligger stille   i målfeltet c) om en motstander berører en ball som ruller på gulvet i målfeltet d) om ballen har passert kortlinjen etter å ha vært berørt sist av målvakten   eller en av angripende lags spillere.
5:3 Innkast dømmes når ballen helt har passert   sidelinjen, eller når den har passert kortlinjen, over eller til side for   mål, og sist ble berørt av en utespiller fra det forsvarende lag. Innkast utføres fra det sted der ballen passerte sidelinjen, eller ved enden   av sidelinjen på den siden av mål der ballen passerte kortlinjen over eller   til side for mål.
5:4 Alt forsvarsspill skal være ball- og   baneorientert.
5:5 Reglene om ballbehandling, tre skritt og tre   sekunder, håndheves bare når spillerne har hatt vesentlig fordel av aksjonen.
5:6 Reglene om forholdet til motspiller håndheves,   men det tas hensyn til at spillerne er uøvde.

Kommentarer til 5:

Det er et mål at hver enkelt spiller skal ha mange ballkontroller. Gjentatte kontringer og/eller stor dominans fra en enkelt spiller bør derfor begrenses.

At forsvarsspillet skal være ball- og baneorientert er sagt ut fra ønsket om at de yngste skal jobbe aktivt for å erobre ballen i forsvar.

Regel 6: Spesielle bestemmelser

I 6’er håndball kan advarsel og utvisning benyttes ved regelbrudd i forhold til motspiller og ved usportslig opptreden. Barnekamplederens rolle som veileder, skal også gjelde i denne aldersklassen. Advarsel og utvisning skal derfor brukes i begrenset omfang. Diskvalifikasjon skal ikke forekomme.

En utvisning i 6′er håndball er kun personlig. Dette betyr at laglederen umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste. Den utviste spilleren er klar for ny deltakelse etter 2 minutter. Utvisningstiden styres av sekretariatet.

Barnekamplederen skal være barnas hjelper på banen og veilede etter sunn fornuft i henhold til håndballspillets ide og ideelle mål.

(2)Om det i hallen ikke er tilgang til nedsunket tverrligger, kan en søke regionen om dispensasjon til å benytte ordinære håndballmål.