Krav om politiattest i Egge IL

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har vedtatt at norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

I Egge IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med: Espen Elnan Solheim telefon: 413 332 36, [email protected] som håndterer dette på vegne av styret i Egge IL. (Han har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til).

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av søker som vedlegger bekreftelse fra Egge IL.

2: Se her for mer info link til søknad: http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Espen Solheim som håndterer ordningen i Egge IL. Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen Styret i Egge IL.